Cennik


CENNIK

– obowiązuje od dnia 01.01.2022


Usługi świadczymy wyłącznie na podstawie umów (stałe abonamenty) lub pisemnych zleceń. Nie przyjmujemy płatności gotówką. Wszystkim Klientom gwarantujemy bezpieczeństwo i tajemnicę zawodową z powodu podlegania przez nas jako spółka doradztwa podatkowego: wpis na listę KIDP nr 05621 (podst. prawna – Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym).

Wszystkim Klientom oferujemy dostęp przez chmurę i elektroniczną wymianę dokumentów, zachowując wymagania RODO. Na cenę naszych usług zawsze pozytywnie wpływa gotowość Klienta do integracji systemów IT lub wykorzystywanie narzędzi informatycznych.

Usługi świadczone przez nas w ramach stałych umów (abonamenty) zawsze obejmują reprezentowanie z pełnomocnictwem względem wszystkich Urzędów Skarbowych i ZUS. Jeśli umowa dotyczy prowadzenia kadr i płac, działamy w imieniu pracodawcy względem PIP, PUP, ZUS i PIT.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (UoR)


Kompleksowa obsługa księgowa podatników CIT (spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, fundacji i stowarzyszeń) oraz podatników PIT zobowiązanych prowadzić księgi rachunkowe. Standardowa umowa obejmuje współpracę z biegłym rewidentem w razie prowadzenia audytu ksiąg.

Ceny ustalane indywidualnie:
przedsiębiorcy mikro, od 500 zł / m-c + VAT
inne podmioty (UoR), od 1.500 zł / m-c + VAT

 

 

MAŁA KSIĘGOWOŚĆ (PE/PKPiR)


Kompleksowe prowadzenie ewidencji podatkowych w zakresie podatkowej książki przychodów i rozchodów, zrycztałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych oraz podatku od towarów i usług (PIT, PE, VAT, JPK).

Ceny ustalane indywidualnie:
ryczałt (PE + VAT), od 150 – 200 zł / m-c + VAT
zasady ogólne, podatek liniowy (PKPiR + VAT), od 250 – 300 zł / m-c + VAT

 

PROWADZENIE KADR i PŁAC


Kompleksowe prowadzenie dokumentacji względem obowiązków pracodawców, zleceniodawców i płatników, naliczania wynagrodzeń, rozliczania podatków i składek ZUS.

Ceny ustalane indywidualnie:
od 55 zł / osobę (+ VAT, m-c)

 

KSIĘGOWOŚĆ e-COMMERCE


Usługa dedykowana dla podlegających pod pełną księgowość sklepów internetowych, uwzględniająca specyfikę e-biznesu, księgowanie bardzo dużej liczby rozliczeń detalicznych, waluty i języki obce, opłacanie podatków w wielu krajach. Pakiet obsługi w standardzie zasad CYBER CENT.

Ceny ustalane indywidualnie:
od 2.000 zł + VAT / m-c
* podatnik w innych krajach, ceny agencyjne

 

DORADZTWO PODATKOWE


Udzielanie podatnikom pisemnych informacji, wykonywanie analiz podatkowych oraz wystawianie pisemnych opinii z pieczęcią doradcy podatkowego (wpis na listę uprawnionych doradców podatkowych), prowadzenie postępowań podatkowych i występowanie z wnioskami względem organów podatkowych lub administracji skarbowej.

Ceny ustalane indywidualnie:
od 250 zł + VAT / godzinę

 

Partnerzy merytoryczni naszej firmy


Działamy w oparciu o wiedzę i doświadczenie nie tylko nasze, ale i również naszych partnerów. Dlatego też dzięki nam zyskują Państwo podwójnie.

Nasz udział w samorządzie zawodowym i gospodarczym


Wykorzystujemy w pracy dla naszych Klientów sprawdzone kontakty biznesowe i wiedzę specjalistów z różnych dziedzin.