Usługi księgowe


Pełna księgowość


Specjalizujemy się w tzw. pełnej księgowości, czyli prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu bilansu1. Prowadzimy księgi rachunkowe również w wydaniu międzynarodowym dla oddziałów spółek lub spółek z udziałem zagranicznym. Obsługujemy także Klientów, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowym audytom biegłych rewidentów.

schematy

Unikamy schematów, które ograniczają rozwój. Istnieje wiele metod prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych – my potrafimy wybrać optymalne. Zarządy i właściciele przedsiębiorstw oczekują rzetelnej wiedzy dotyczących kosztów i wyników firmy. Naszą mocną stroną jest zapewnienie bieżących raportów i zestawień.

Dobór właściwych metod prezentacji ma znaczenie nie tylko dla celów zarządzania, ale także przy ocenie przedsiębiorstwa w banku, przez ubezpieczycieli lub podmioty organizujące publiczne przetargi, w raportach wywiadowni gospodarczych i wielu innych sytuacjach.Tak prowadzona księgowość ma realny wpływ na podatki i ogólną sytuację przedsiębiorstwa.

1 – zob.m.in. Ustawa z dn. 29-09-1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2013r., poz. 330 – z p.zm.)

 

 

Podatkowa książka przychodów i rozchodów


Uproszczona ewidencja księgowa prowadzona tylko w oparciu o przepisy podatkowe.2 Forma księgowości dopuszczalna po pewnymi warunkami dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych i spółek jawnych.

PKPiR nie jest najlepszą formą prowadzenia dokumentacji dla przedsiębiorcy, ale w połączeniu z doradztwem podatkowym ma pewne zalety. Zwłaszcza w mniejszych firmach, w których stawia się na swobodny przepływ środków pieniężnych między biznesem i prywatnym majątkiem właściciela.

Podatkową książkę przychodów i rozchodów uzupełniamy dodatkowymi usługami, w zależności od potrzeb Klientów. Nawet w tej stosunkowo prostej dokumentacji potrafimy wprowadzać liczne usprawnienia, dzięki informatyce i komputerom.

ksiegowosc
2 zob.m.in. Rozporządzenie Min.Fin z dn. 26-08-2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2003r., Nr 152, poz. 1475 – z p.zm.)

 

Ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa


Do niedawna były to dwie, stosunkowo najprostsze formy rozliczeń podatkowych. W ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej3 podstawowym zadaniem księgowego lub doradcy podatkowego, przed nowelizacjami przepisów w latach 2020 i 2021, było wskazanie sytuacji, w której właśnie taką formę opodatkowania i prowadzenia ewidencji należało Klientowi doradzić.

obraz2

 

Od 2022 r. po wejściu w życie nowych przepisów nie ma już jednak możliwości wyboru opodatkowania kartą podatkową (z okresem przejściowym na kontynuację dla osób, które rozliczały się z karty podatkowej w roku 2021).

Natomiast dla przedsiębiorców na tzw. ryczałcie (RPE), zmiany w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, sprawiły, że stał się on możliwy do zastosowania dla wielu rodzajów przychodów wcześniej nim w ogóle nieobjętych. Dodano też wiele nowych stawek tego podatku. Stał się przez to atrakcyjniejszy, ale w efekcie tych zmian jednocześnie bardzo skomplikowany. Od teraz przedsiębiorcy powinni więc raczej korzystać z pomocy specjalistów przy rozliczaniu się ryczałtem. Mogą więc liczyć na naszą pomoc w biurze rachunkowym.

3 zob.m.in. Ustawa z dn. 20-11-1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Działalność wykonywana osobiście


Wolne zawody oraz niektóre przychody m.in. z uprawiania sportu, przychody artystów, twórców, nauczycieli prowadzących szkoły, naukowców, działaczy społecznych i politycznych, menadżerów, ale także wielu innych osób wykonujących po prostu osobiście pewne świadczenia dla kogoś w zamian za wynagrodzenie przypominają prowadzenie „jednoosobowej firmy”. Niemniej jednak to coś zupełnie innego4.

Działalność wykonywana osobiście nie zawsze wymaga rejestracji działalności gospodarczej – co ma wpływ na wysokość składek ZUS. Niemniej prawidłowe rozliczenie przychodów z tego źródła wymaga prowadzenia dla takich Klientów profesjonalnej księgowości popartej doradztwem podatkowym.

4 zob.m.in. art. 13 Ustawy z dn. 26-07-1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. 2012r., poz. 361 – z p.zm.)

Partnerzy merytoryczni naszej firmy


Działamy w oparciu o wiedzę i doświadczenie nie tylko nasze, ale i również naszych partnerów. Dlatego też dzięki nam zyskują Państwo podwójnie.

Nasz udział w samorządzie zawodowym i gospodarczym


Wykorzystujemy w pracy dla naszych Klientów sprawdzone kontakty biznesowe i wiedzę specjalistów z różnych dziedzin.